Zdjęcie Urzędu Miasta w Pułtusku 3
Facebook
Facebook
YouTube

Na podstawie uchwały Nr III/37/2024 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Pułtusk – sołectw na lata 2024 -2029 oraz Zarządzenia Nr 27 /2024 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 25 czerwca 2024 r. ustalono Harmonogram zebrań w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Pułtusk na lata 2024 -2029:

SołectwoTermin zebrania  I termin  zebraniaII termin zebraniaMiejsce zebrania
Płocochowo  4 lipiec – czwartekgodz. 18.00godz.18.15świetlica wiejska
Gnojno  5 lipca – piątek  godz. 17.00  godz.17.15  Świetlica wiejska
Lipniki Nowe  5 lipca – piątekgodz. 19.00godz. 19.15dom sołtysa
Chmielewo  6 lipca – sobota  godz. 18.00  godz.18.15  świetlica wiejska
Jeżewo  6 lipca – sobotagodz. 18.00godz. 18.15dom sołtysa
Białowieża  7 lipca – niedzielagodz. 17.00godz.17.15świetlica wiejska
Ponikiew  12 lipca – piątek  godz. 18.00godz.18.15świetlica wiejska
Głodowo  13 lipca – sobotagodz. 18.00godz.18.15 świetlica wiejska
Kacice  20 lipca – sobota godz. 17.00godz.17.15świetlica wiejska
Szygówek  20 lipca – sobotagodz. 18.00godz. 18.15dom sołtysa
Zakręt  20 lipca  – sobotagodz. 19.00godz.19.15dom sołtysa
Boby  21 lipca – niedzielagodz. 16.00godz.16.15świetlica Chmielewo
Pawłówek  24 lipca – środagodz. 18.00godz.18.15dom sołtysa
Gromin  26 lipca – piątekgodz. 19.00godz.19.15Strażnica OSP
Olszak  1 sierpnia – czwartekgodz. 18.00godz. 18.15dom sołtysa
Trzciniec  7 sierpnia – środa godz. 19.00godz.19.15świetlica wiejska
Moszyn  9 sierpnia – piątek godz. 18.00godz.18.15świetlica wiejska
Kleszewo  10 sierpnia – sobota   godz. 18.00godz.18.15świetlica wiejska
Lipa  30 sierpnia – piątekgodz. 18.00godz.18.15świetlica wiejska
Grabówiec  30 sierpnia – piątekgodz. 19.00godz.19.15świetlica wiejska
Kokoszka  4 września – środagodz. 17.00godz.17.15Dom sołtysa
Lipniki Stare  7 września – sobotagodz. 18.00godz.18.15świetlica wiejska
Przemiarowo7 września – sobotaGodz. 18.00Godz. 18.15świetlica wiejska

Samodzielny Referat Biura Rady Miejskiej