Facebook
Facebook
YouTube

Pułtuska Straż Miejska składa serdeczne podziękowania wychowankom i wychowawcom Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy, biorącym udział w spektaklu teatralnym w MCKiS, za przekazanie 40 kg karmy suchej, 12,5 kg karmy mokrej, 11 misek i 5 paczek podkładów higienicznych dla bezdomnych czworonogów znajdujących się pod naszą opieką.
To wspaniała i godna naśladowania troska o najpilniejsze potrzeby naszych podopiecznych.

Straż Miejska w Pułtusku