Ogłoszenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku ul. 13 Pułku Piechoty 1 tel. 23 6922171 W związku z rozpoczęciem nowego okresu zasiłkowego zachęcamy osoby uprawnione do składania wniosków o świadczenia rodzinne i alimantacyjne bez zbędnej zwłoki. 1. Wnioski o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimantacyjnego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy przyjmowane są w formie elektronicznej i papierowej w siedzibie Ośrodka. 2. W przypadku złożenia wniosku o świadczenia rodzinne wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 października ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata następuje do 31 grudnia. 3. W przypadku złożenia wniosku o świadczenia alimentacyjne wraz z wymaganymi dokumantami we wrześniu ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata następuje do 30 listopada tego roku.
Facebook
Facebook
YouTube

W związku z rozpoczęciem nowego okresu zasiłkowego zachęcamy osoby uprawnione do składania wniosków o świadczenia rodzinne i alimentacyjne bez zbędnej zwłoki.

1. Wnioski o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy /świadczeniowy przyjmowane są w formie elektronicznej i papierowej w siedzibie Ośrodka.

2. W przypadku złożenia wniosku o świadczenia rodzinne wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od
1 września do 31 października ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata następuje do 31 grudnia.

3. W przypadku złożenia wniosku o świadczenia alimentacyjne wraz z wymaganymi dokumentami we wrześniu ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata następuje do 30 listopada tego roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku