Zdjęcie bloku przy ul. Na Skarpie
Facebook
Facebook
YouTube

Ogłoszenie z dnia 8.03.2024 R. Burmistrz Miasta Pułtusk ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 25 w budynku przy ulicy Na Skarpie 3 w Pułtusku wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, dla którego Sąd Rejonowy w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OS1U/00044602/6.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury