Facebook
Facebook
YouTube

28 maja Dyrektor Katolickiego Radia Diecezji Płockiej (KRDP) ks. Krzysztof Świerczyński spotkał się z Burmistrzem Wojciechem Gregorczykiem i Zastępcą Burmistrza Mateuszem Miłoszewskim.
KRDP jest społeczną stacją radiową o charakterze religijnym, nadającą na północnym Mazowszu oraz na terenie Ziemi Dobrzyńskiej. Jednym z głównych celów, jaki to Radio stawia sobie wśród priorytetów, jest między innymi rzetelne informowanie słuchaczy o ważnych sprawach w małych lokalnych stolicach.
Od 1 kwietnia br. KRDP rozpoczęło nadawanie swoich audycji w Pułtusku na częstotliwości 99,3 MHz. Jak podkreślił ksiądz Dyrektor, jego pragnieniem było, aby to Radio stało się bliskie mieszkańcom „Wenecji Mazowsza”.

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku