Nowe obwody głosowania i nowa siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (zdjęcie karty do głosowania wrzucanej do urny wyborczej)
Facebook
Facebook
YouTube

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, iż Postanowieniem nr 45/2023 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Pułtusk na stałe obwody głosowania nastąpiła zmiana w podziale na stałe obwody głosowania. W wyniku tej zmiany zostały utworzone nowe obwody głosowania w niżej wymienionych miejscowościach:

  • Gromin z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej nr 18 w Remizie Strażackiej w Grominie, Gromin 35, 06-100 Pułtusk;
  • Kacice z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19 w Remizie Strażackiej w Kacicach, Kacice 24B, 06-100 Pułtusk;
  • Trzciniec z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej nr 20 w Remizie Strażackiej w Trzcińcu, Trzciniec 17, 06-100 Pułtusk

W związku z powyższym mieszkańcy wsi Gromin, Kacice i Trzciniec dotychczas głosujący w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 z siedzibą w Miejskim Centrum Kultury i Sztuki, Plac Teatralny 4, 06-100 Pułtusk obecnie głosować będą w nowo utworzonych lokalach wyborczych.

Zmieniono również siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 z Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku z filią w Bobach, Boby 15A, 06-100 Pułtusk na Świetlicę Wiejską w Lipie, Lipa 23A, 06-100 Pułtusk. W związku z powyższym mieszkańcy wsi Boby, Chmielewo, Gnojno i Lipa obecnie głosować będą w nowo utworzonym lokalu wyborczym.

Poniżej link do Obwieszczenia Burmistrza Miasta Pułtusk o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

https://bip.pultusk.pl/kategorie/168-wybory-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-i-do-senatu-rzeczypospolitej-polskiej-oraz-referendum-ogolnokrajowe-zarzadzone-na-dzien-15-pazdziernika-2023r/artykuly/1254-obwieszczenie-burmistrza-miasta-pultusk-o-numerach-oraz-granicach-obwodow-glosowania-wyznaczonych-siedzibach-obwodowych-komisji-wyborczych-oraz-mozliwosci-glosowania-korespondencyjnego-i-przez-pelnomocnika-w-wyborach-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-i-do-senatu-rzeczypospolitej-polskiej-zarzadzonych-na-dzien-15-pazdziernika-2023-r-?lang=PL

BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK

      Wojciech Gregorczyk