NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Facebook
Facebook
YouTube

Informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji w powiecie pułtuskim w 2023 r.

PUNKT W PUŁTUSKU,  ul. 3 MAJA 20

poniedziałek, środa, czwartek – 12.00 – 16.00

wtorek, piątek – 9.00 – 13.00

Porad udzielają:

poniedziałek, wtorek  – adw. Tomasz Olczak
czwartek – adwokat/radca prawny                        
środa, piątek – radca pr. Leszek Zmorzyński

PUNKT W GMINIE POKRZYWNICA: URZĄD GMINY POKRZYWNICA,      AL. JANA PAWŁA II 1

poniedziałek, środa, piątek – 12.00- 16.00

Porad udziela:Michał Nartonowicz –  przedstawiciel Fundacji Inter Vivos

PUNKT W GMINIE  ŚWIERCZE: ul. DŁUGA 6

wtorek, czwartek:  12.00- 16.00

Porad udziela:  Michał Nartonowicz –  przedstawiciel Fundacji Inter Vivos

W punktach udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja.

Osoby udzielające porad prawnych posiadają odpowiednie kwalifikacje uprawniające do prowadzenia mediacji. Mediator wyznaczy godzinę i miejsce spotkania osobom zainteresowanym.

Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediację odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku. Do dokonywania zapisów został wyznaczony specjalny numer telefonu: 23 306 71 14.

Dla osób ze szczególnymi potrzebami istnieje możliwość uzyskania pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu pod wyznaczony numer telefonu 23 306 71 14.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Wydział Organizacji i Nadzoru
Starostwo Powiatowe w Pułtusku