Narodowe Czytanie w Pułtusku 30
Facebook
Facebook
YouTube

W piątek, 8 wrześnie 2023 r., przed Pułtuską Biblioteką Publiczną im. Joachima Lelewela odbyło się Narodowe Czytanie. Celem tej ogólnopolskiej akcji zainicjonowanej w 2012 roku przez Prezydenta RP jest propagowanie znajomości literatury narodowej poprzez publiczne odczytywanie fragmentów dzieł. Tegoroczną lekturę powieść Elizy Orzeszkowej ,,Nad Niemnem” czytali m.in. Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk oraz Zastępca Burmistrza Mateusz Miłoszewski.

Wydarzenie uświetnił również występ uczestników Dziennego Domu ,,Senior +” w Pułtusku.

Info. i fot. Wydział Promocji, Kultury i Sportu

fot. Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela w Pułtusku