Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prowadzi nabór wniosków w otwartym konkursie ofert w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie  o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Osoby zainteresowane udziałem w programie „Opieka wytchnieniowa” prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pułtusku w terminie do 18.10.2021r. w godzinach: poniedziałek 7.30 – 14.30, wtorek – piątek 8.00 – 15.00

Osoba do kontaktu: Małgorzata Bugaj  tel. 23 692 52 65, wew. 145, kom. 517 116 777

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce Aktualności.

Poniżej załączamy link do strony MRPiPS :

Opieka wytchnieniowa. Rusza nabór wniosków do przyszłorocznej edycji programu – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku