Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Wysiłki czynione przez samorządowców oraz oddanych sprawie pracowników spółki gminnej PPUK, opiekujących się bezpośrednio środowiskiem lokalnym/naturalnym Pułtuska, są niweczone jak chyba nigdy dotychczas. Z coraz większym nasileniem pastwą złodziei padają już nie tylko flance, ale nawet silnie ukorzenione rośliny ozdobne, które giną nieustannie z donic, klombów i miejskich zieleńców. Dzieje się to zazwyczaj w nocy, tak jak to widać na celowo zanimizowanych zdjęciach – kadrach filmów zarejestrowanych przez kamery monitoringowe. Wydarzyło się to w ubiegły czwartek przed godz. 2.00 u zbiegu ulic Mickiewicza i Kolejowej. Temu rowerzyście ze zrabowanymi pękami kwiatami ów „wyczyn” na pewno nie ujdzie płazem.
Jednakże w temu podobnych przypadkach prosimy również mieszkańców Pułtuska o społeczną aktywność, czujność i zgłaszanie swoich spostrzeżeń do pracowników Straży Miejskiej lub Policji. Przecież wszyscy za to płacimy, a kamery monitoringu, niestety, każdej kradzieży nie dostrzegą.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku