Kanałek (2)
Facebook
Facebook
YouTube

Burmistrz Miasta Pułtusk zaprasza do udziału w organizowanych przez Urząd Miejski w Pułtusku
konsultacjach społecznych, mających na celu aktywne włączenie się wszystkich zainteresowanych w wypracowanie założeń gospodarowania wodą oraz zagospodarowanie terenów nabrzeżnych w mieście Pułtusk. Państwa opinia na temat możliwości i zakresu planowanych działań będzie kluczowa dla doprecyzowania planowanych działań i dokumentacji do wniosków o dofinansowanie.
SONDAŻ dotyczący pułtuskich kanałków.

Konsultacje dot. kanałków

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych