Kondolencje dla rodziny Pani Jadwigi Szczepanik 5
Facebook
Facebook
YouTube

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp. Jadwigi Szczepanik
wieloletniej nauczycielki, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Pułtusku w latach 1978-1982

Rodzinie i Bliskim Zmarłej
wyrazy najszczerszego współczucia

składają
Wyznaczona do wykonywania zadań i kompetencji Burmistrza Miasta Pułtusk

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi