e-mail - znak graficzny poczty internetowej
Facebook
Facebook
YouTube

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że na potrzeby mieszkańców gminy Pułtusk zostały utworzone dwa adresy mailowe na które można zgłaszać:

1. Awarie oświetlenia ulicznego – awaria.oswietlenia@pultusk.pl  lub dzwoniąc pod numer telefonu 23-306-72-27 – osoba odpowiedzialna Pani Agnieszka Siekierska

2. Reklamacje dotyczące odpadów komunalnych- reklamacje.smieci@pultusk.pl  lub dzwoniąc pod numer telefonu 23-306-72-20- osoba odpowiedzialna Pani Anna Turadek-Korytkowska