KOMUNIKAT ws. dzierżawy przycmentarnych stanowisk handlowych -zdjęcie chryzantem
Facebook
Facebook
YouTube

Urząd Miejski w Pułtusku uprzejmie informuje, że wyznaczył stanowiska handlowe przeznaczone pod działalność w zakresie okolicznościowej sprzedaży kwiatów i zniczy przed Dniem Wszystkich Świętych.

Osoby zainteresowane dzierżawą stanowisk handlowych w pobliżu cmentarza przy ul. Kościuszki, proszone są o złożenie podania do tut. Urzędu Miejskiego na adres: Urząd Miejski w Pułtusku, ul. Rynek 41.
Jedna osoba może wydzierżawić maksymalnie 2 punkty sprzedaży.
Wnioski o dzierżawę miejsc handlowych będą przyjmowane do 13 października br. (piątek) lub do wyczerpania miejsc.
Szczegółowe informacje dostępne są w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod numerem 23 306 72 26.

Inf. Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska