delaracja mieszkanie dla uchodźcy
Facebook
Facebook
YouTube

Urząd Miejski w Pułtusku rozpoczyna zbieranie wstępnych deklaracji od mieszkańców miasta i gminy Pułtusk, którzy chcieliby udostępnić uchodźcom z Ukrainy swoje lokale mieszkalne lub domy. Zgodnie z projektem ustawy przyjętym przez Sejm RP w dniu 9 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, osoba, która zdecyduje się zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, będzie mogła zawrzeć porozumienie z Gminą Pułtusk i otrzymywać przez okres nie dłużej niż 60 dni wsparcie finansowe w wysokości określonej w rozporządzeniu, jako rekompensatę poniesionych kosztów. Szczegółowe rozwiązania ureguluje rozporządzenie, które zostanie wydane na podstawie ww. ustawy i określi spełnienie warunków porozumienia. Poniżej został załączony wzór deklaracji, którą należy wypełnić i przesłać na adres e-mail: justyna.ostrowska@pultusk.pl lub złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

Deklaracja do pobrania i wypełnienia

Informacji w powyższej sprawie udziela p. Justyna Ostrowska pod nr tel. 518 499 722.

Uwaga:

Wstępne złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z zawarciem porozumienia, ma jedynie służyć do rozeznania możliwości umieszczenia uchodźców w mieszkaniach lub domach na terenie miasta i gminy Pułtusk. Zobowiązania wynikające z porozumienia powstaną dopiero po jego obustronnym podpisaniu.