Odznaka 5 MBOT
Facebook
Facebook
YouTube

Informujemy, że w dniach 22 maja – 4 czerwca 2023 r., w okolicach mostu Wyszkowskiego oraz linii brzegowej na rzece Narew będą prowadzone szkolenia żołnierzy kompanii saperów 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zajęcia odbędą się bez użycia środków pozoracji i zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Prosimy o nie blokowanie swobodnego dojazdu do rzeki Narew oraz ułatwienie żołnierzom wykonania ćwiczeń.

Samodzielny Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych