Facebook
Facebook
YouTube

Straż Miejska rozpoczęła swoją działalność w Pułtusku w kwietniu 1991 roku. Tak więc już od ponad 30 lat ta formacja pełni służbę na rzecz naszej społeczności gminnej. Tuż przed sesją Rady Miejskiej w środę, 22 września, odbyła się krótka uroczystość mająca na celu uczczenie tegorocznego jubileuszu pułtuskiej Straży Miejskiej. Uroczystość w Sali Rady zaszczycił swoją obecnością Komendant Powiatowy Policji Inspektor Jarosław Olszewski, wyrażając uznanie dla profesjonalizmu pułtuskich strażników i ich wzorowej współpracy z Policją.
Burmistrz Pułtuska Wojciech Gregorczyk podziękował wszystkim swoim mundurowym podwładnym za rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, a przy okazji bardzo wysoko ocenił ich służbę, zaangażowanie, a nierzadko również bezinteresowne poświęcenie.
W trakcie uroczystości wszyscy funkcjonariusze Straży Miejskiej zostali uhonorowani dyplomami z podziękowaniami za pracę, które otrzymali z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Ireneusza Purgacza i Burmistrza Wojciecha Gregorczyka wraz z symbolicznymi załącznikami gratyfikacyjnymi. Szczególnym wyróżnieniem – ozdobną grawiurą został zaszczycony najstarszy stażem strażnik miejski – Starszy Inspektor Mirosław Wiącek, który pracuje w tym zawodzie w pułtuskiej jednostce praktycznie od początku jej istnienia – od 30 lat.
Wszyscy wyróżnieni tego dnia strażnicy to:
Komendant Straży Miejskiej Bogusław Wiśniewski,
Starszy Inspektor Mirosław Wiącek,
Starszy Inspektor Ryszard Zuchowski,
Starszy Strażnik Łucja Seroka,
Starszy Strażnik Magdalena Kobyłecka,
Aplikant Straży Miejskiej Maciej Zieliński
.

GRATULUJEMY

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku