100-lecie Domu Pomocy Społecznej w Obrytem 10
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

17 listopada Dom Pomocy Społecznej w Obrytem obchodził uroczyście jubileusz 100-lecia istnienia placówki. Z tej okazji Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk przesłał list gratulacyjny na ręce Dyrektora Bogdana Łacha.

W swoim liście Burmistrz przekazał wszystkim Pracownikom wyrazy najwyższego uznania za pełną poświęcenia służbę na rzecz osób potrzebujących. Podkreślił, że bez ich zaangażowania oraz codziennego trudu nie byłoby możliwe istnienie pełnego ciepła i miłości prawdziwego Domu, współtworzonego i dzielonego pospołu z Mieszkańcami; podziękował za ich pomoc niesioną bliźnim w życiu codziennym, materialnym i duchowym oraz w odkrywaniu posiadanych, a wcześniej być może nierozpoznanych predyspozycji oraz umiejętności.
Do Mieszkańców Domu Burmistrz skierował następujące słowa: „To wasza obecność w placówce nadaje sens pracy opiekunom oraz pomnaża ich radość bycia z wami, a często skłania też do refleksji nad życiem, uwrażliwia, uszlachetnia i wzbogaca. W waszym Domu te dary empatii są zawsze obecne i doskonalone od stu lat, i niech tak już będzie na zawsze”.
Dyrekcji Domu Burmistrz pogratulował wysiłku i dbałości o infrastrukturę.
„Dom Pomocy Społecznej w Obrytem stał się podmiotem rozpoznawalnym, aktywnym i co ważne pozytywnie odbieranym w środowisku lokalnym, a przecież wiadomo, że jak najszersza integracja Domu ze wspólnotą mieszkańców gminy i powiatu jest wartością nie do przecenienia”
– stwierdził.
Wszystkim uczestnikom uroczystości Burmistrz życzył, aby doznawali jak najwięcej życzliwości, serdecznej troski od otaczających przyjaciół, oraz by cieszyli się jak najlepszym zdrowiem, jak również każdego dnia emanowali miłością i pogodą ducha.

Gminę Pułtusk w trakcie jubileuszowych obchodów Domu Pomocy Społecznej w Obrytem reprezentowały Patrycja Kazimierczak Sekretarz Miasta Pułtusk i Beata Gemza Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku