DECYZJA GDDKIA W SPRAWIE WYBORU WARIANTU NR 1 OBWODNICY
Facebook
Facebook
YouTube

Gmina Pułtusk została poinformowana przez Generalną  Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad,  iż przyjęto WARIANT 1 przebiegu obwodnicy Pułtuska.

Powyższy wariant został rekomendowany  do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach.