Informacja Burmistrza Miasta Pułtusk z 23.06.2022r.
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że dnia 20 czerwca 2022 r. odbyły się Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o. o. oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o.o.  Na zgromadzeniach zostały przyjęte sprawozdania za 2021 rok: z działalności spółek, ze sprawowania Zarządów, z działalności Rad Nadzorczych wraz z informacjami o realizowaniu celów zarządczych członków organów zarządzających. Wszyscy członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych spółek, którzy pełnili funkcję w ostatnim roku obrotowym uzyskali od Zgromadzeń Wspólników absolutorium z wykonywania swoich obowiązków.

Pułtusk, 21.06.2021 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pułtusku