foto Pułtusk
Facebook
Facebook
YouTube

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że ulegają zawieszeniu kursy na trasie B1 (trasa szkolna) na okres przerwy wielkanocnej w szkołach tj. od dnia 14.04.2022 r. do dnia 19.04.2022 r.
Pozostałe kursy komunikacji miejskiej w Pułtusku obsługiwane przez przewoźnika „SANIMAX-Transport S.C.” na trasie linii A pozostają bez zmian.
Ponadto informujemy, że kursy „Zielonego” busa również funkcjonują bez zmian.

Wydział Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pułtusku