Zdjęcie mostu Benedyktyńskiego
Facebook
Facebook
YouTube

Urząd Miejski w Pułtusku informuje mieszkańców miasta Pułtusk, że zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie Delegatura w Ciechanowie obecnie trwa wycinka drzewa gatunku wierzba biała płacząca, rosnącego przy moście Benedyktyńskim. Wycinka związana jest z planowaną na przełom marca i kwietnia bieżącego roku przebudową mostu. Z uwagi na zły stan fitosanitarny drzewa oraz kolizję z planowaną inwestycją podjęto decyzję o jego usunięciu. Po zakończeniu przebudowy mostu i uprzątnięciu placu budowy zostaną wykonane nasadzenia zastępcze drzew gatunku wierzba biała płacząca.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska