Informacja o godzinach pracy PSZOK w Płocochowie w wigilię 1
Facebook
Facebook
YouTube

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że w dniu 24 grudnia 2022 r. (wigilijna sobota) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Płocochowie będzie czynny do godziny 12.00.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pułtusku