trzsy maski ochronne na białym tle
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Urząd Miejski w Pułtusku przypomina, że w związku z dystrybucją na terenie Gminy Pułtusk masek ochronnych zabezpieczających przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku wydaje maski osobom zamieszkałym na terenie Gminy Pułtusk. Każdej osobie przysługują 3 maski typu medycznego. Akcja wydawania jest prowadzona przez w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania pułtuskich zakładów pracy do udziału w akcji.  W celu otrzymania maseczek ochronnych dla pracowników,  należy zgłaszać zapotrzebowanie w  formie wiadomości
e-mail kierowanej do Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych
i Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku (zk@pultusk.pl), podając liczbę osób zatrudnionych, zameldowanych na terenie Gminy Pułtusk.

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej