Facebook
Facebook
YouTube

Od 28 lutego 2022 r. (poniedziałek) umożliwiamy szerszą dostępność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku dla obsługi bezpośredniej interesantów.
Godziny pracy Ośrodka pozostają bez zmian.
Wejście do budynku Ośrodka będzie możliwe tylko w maseczce po zdezynfekowaniu rąk płynem udostępnionym przy drzwiach.
Prosimy o powstrzymanie się od wizyty, jeżeli występują objawy gorączki, bólu gardła, przeziębienia.

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku
Beata Gemza