informacja baner
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów dotyczących wystąpienia stanu epidemii wykonywanie zadań o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającemu na załatwianiu spraw niezbędnych.

W nawiązaniu do rozporządzenia Urząd Miejski w Pułtusku w celu zapewnienia pomocy obywatelom umożliwia realizację zadań z zakresu m.in. rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Załatwienie ww. spraw będzie możliwe jedynie po telefonicznym umówieniu terminu wizyty:

  • w Urzędzie Stanu Cywilnego (tel. 23 306 72 03)
  • w Wydziale Spraw Obywatelskich – ewidencja ludności, dowody osobiste (tel. 23 306 72 02).

Wprowadzone nowe zasady obsługi interesantów odbywać się będą przy zachowaniu wysokich wymogów sanitarnych co umożliwi zachowanie bezpieczeństwa interesantów i urzędników.

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 informujemy również, że wiele spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych można załatwić przez Internet (profil zaufany, ePUAP).

Wydział Spraw Obywatelskich
Urzędu Miejskiego w Pułtusku