Gminny Konkurs Języka Angielskiego “O słownik Burmistrza" 17
Facebook
Facebook
YouTube

W piątek, 10 maja 2024 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku odbył się Gminny Konkurs Języka Angielskiego “O słownik Burmistrza”.
W konkursie brało udział 29 uczniów z klas 7-8 ze szkół Gminy Pułtusk: Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku, Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku. Poziom konkursu był bardzo wysoki, ale uczestnicy znakomicie poradzili sobie z zadaniami. Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców:

I miejsce zajął – Dawid Kulasiński z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku

II miejsce zajął – Piotr Sobieszczak z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku

III miejsce zajął – Wojciech Łada z Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku.

Mistrzem Języka Angielskiego tegorocznej edycji konkursu został MATEUSZ JUSIŃSKI z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku.

Wręczenia nagród w imieniu Burmistrza Miasta Pułtusk dokonała Dorota Sobotka, p.o. Kierownika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz Małgorzata Kaczmarczyk Wicedyrektor PSP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku.

Organizatorkami konkursu były : Marta Bieńkowska i Marta Napiórkowska z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu