Gminne zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP 27
Facebook
Facebook
YouTube

W niedzielne popołudnie, 25 czerwca 2023r. na Stadionie Miejskim w Pułtusku odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Pułtusk. Organizatorami wydarzenia byli : Ochotnicza Straż Pożarna w  Kacicach, Zarząd  Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w  Pułtusku przy udziale i pomocy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w  Pułtusku, Urzędu Miejskiego w  Pułtusku i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku.

            Do rywalizacji zgłoszono 10 drużyn w trzech kategoriach wiekowych: 12-16  lat,  16-18 lat  i powyżej 18 lat. Zawody rozgrywane były zgodnie z  regulaminem zawodów sportowo – pożarniczych ochotniczych straży pożarnych z 2011 r. Na jego podstawie drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50 m i  ćwiczenie bojowe.

Zawody sportowo – pożarnicze to przede wszystkim forma zabawy, ale również ocena stanu wyszkolenia pożarniczego jednostek OSP oraz popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej.  Cykliczność tej imprezy (zawody szczebla gminnego organizowane są co roku) przyczynia się bezpośrednio do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu pożarniczego oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa nie tylko na terenie gminy Pułtusk, ale również na terenie całego powiatu.

            Po zakończeniu zawodów Komisja Sędziowska dokonała następujących rozstrzygnięć:

  • w kategorii 12-16 lat:

I miejsce zajęła młodzieżowa drużyna pożarnicza z OSP Trzciniec,

II miejsce zajęła młodzieżowa drużyna pożarnicza z OSP Grabówiec.

  • w kategorii 16-18 lat:

I miejsce zajęła młodzieżowa drużyna pożarnicza z OSP Płocochowo

  • w kategorii powyżej 18 lat, w grupie „A” (męskie drużyny pożarnicze):

I miejsce zajęło OSP Głodowo,

II miejsce zajęło OSP Grabówiec,

III miejsce zajęło OSP Płocochowo,

IV miejsce zajęło OSP Trzciniec,

V miejsce zajęło OSP Lipniki Stare,

VI miejsce zajęło OSP Kacice,

VII miejsce zajęło OSP Gromin.

Po ogłoszeniu wyników przez Sędziego Głównego Zawodów, Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski i  Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Pułtusku dh Andrzej Mitkowski wręczyli wszystkim drużynom pamiątkowe dyplomy i nagrody, a  zwycięzcom poszczególnych grup dodatkowo puchary.

Wzajemna rywalizacja była wspierana gromkim dopingiem zebranej publiczności.

Szczególne słowa podziękowania należą się przedstawicielom Komendy Powiatowej PSP w Pułtusku, strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacicach oraz pracownikom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku, którzy zadbali o sprawny przebieg imprezy.

Samodzielny Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych