Zdjęcie ekobusów
Facebook
Facebook
YouTube

Burmistrz Miasta Pułtusk zapewnia bezpłatny transport dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do i z lokali wyborczych.

Uruchomione zostaną po dwa kursy na każdy obwód wyborczy.

Uwaga: Zastrzega się możliwość opóźnienia w granicy kilku minut w zależności od natężenia ruchu.

Autobusy będą oznaczone napisem na przedniej szybie WYBORY.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska