84. rocznica wybuchu II wojny światowej 10
Facebook
Facebook
YouTube

W Pułtusku, 1 września 2023 r., przedstawiciele kombatantów,  Rządu RP, Samorządu Powiatu Pułtuskiego, Samorządu Gminy Pułtusk oraz służb mundurowych, pułtuskich stowarzyszeń, organizacji, instytucji i szkół wzięli udział w uroczystości zorganizowanej w związku z 84. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym odegraniem hymnu państwowego, po czym słowo do zebranych wygłosiła Justyna Wyrzykowska – nauczyciel historii w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku. W imieniu Samorządu Gminy Pułtusk i gminnych jednostek organizacyjnych kwiaty pod pomnikiem Żołnierzom Września 1939 złożyli: Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz, Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski oraz Komendant Straży Miejskiej w Pułtusku Mariusz Gajkowski . W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe Światowego Związku Żołnierzy AK i 13 Pułku Piechoty. Wartę honorową oraz oprawę dźwiękową uroczystości zapewniła Pułtuska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty.       

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku