Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej DO 15 WRZEŚNIA 2023 - zdjęcie głosu wrzucanego do urny wyborczej 2
Facebook
Facebook
YouTube

Urzędnik wyborczy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Pułtusku przyjmuje pisemne zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

Zgodnie ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 poz. 1277 ze zm.) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłasza pełnomocnik wyborczy lub upoważnione przez niego osoby (art. 182 §2 pk1).

Swoją kandydaturę można również zgłosić samodzielnie do urzędnika wyborczego
za pośrednictwem urzędu gminy (art. 182 §8c )

Wypełniony i podpisany formularz w wersji papierowej, należy złożyć do piątku,
15 września 2023r. (godz. 15.00):

  • w Urzędzie Miejskim w Pułtusku ul. Rynek 41 w Wydziale Spraw Obywatelskich (pok. nr 2),
    w godzinach pracy urzędu, tj.

poniedziałek 08:00 17:00
wtorek, środa, czwartek 08:00 16:00
piątek 08:0015:00

  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Pułtusku  ul. Rynek 41,  06-100 Pułtusk 
    z dopiskiem “zgłoszenie OKW”(obowiązuje data wpływu  do Urzędu do  15 września 2023r. godz.15.00).

Osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń: Bogumiła Przybyłowska,
tel. (23) 306 72 03

Link do informacji :
„Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej”

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/jak-zostac-kandydatem-na-czlonka-obwodowej-komisji-wyborczej

Zgłoszenie do OKW przez komitet wyboczy :

Zgłoszenie do OKW  samodzielnie przez wyborcę :

Inf. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pułtusku