sierpień 2022

Nowe Przedszkole przy ZS-P w Przemiarowie 6

Zgodnie z deklaracją, wybudowano na czas nowoczesne dwuoddziałowe przedszkole w Przemiarowie o powierzchni zabudowy 587 m² i kubaturze 2780 m³. Jest ono piękne i przestrzenne, z atrakcyjnym wyposażeniem dydaktycznym i zapleczem kuchennym, składające się z 34 pomieszczeń. Inwestycja obejmowała również niezbędną infrastrukturę, tzn. drogi, w tym miejsca parkingowe, chodniki, przyłączaczytaj więcej…

Budowa skrótu łączącego ulicę Wyszkowską z ulicami staromiejskimi 14

Jak już informowaliśmy, w kwietniu br. Gmina Pułtusk podpisała umowę na realizację niezwykle ważnej dwuzakresowej inwestycji drogowej obejmującej zgodnie z projektem:1) „Budowę drogi łączącej ulicę Wyszkowską z ulicą Sukienniczą wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Sukienniczą w Pułtusku”;2) „Rozbudowę odcinka ulicy Sukienniczej wraz z ulicą Zaułek w Pułtusku”. Pod koniec sierpniaczytaj więcej…

Fontanna

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, iż od 1 września br., w związku z wykonywanymi pracami konserwacyjnymi i gwarancyjnymi, fontanna miejska będzie nieczynna. Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiskaczytaj więcej…

Turniej deblowy tenisa ziemnego im. Grzegorza Śniadowskiego o Puchar Burmistrza Miasta Pułtusk 12

W sobotę 27 sierpnia, na kortach ziemnych przy Stadionie Miejskim w Pułtusku odbył się turniej deblowy tenisa ziemnego im. Grzegorza Śniadowskiego o Puchar Burmistrza Miasta Pułtusk. Do turnieju przystąpiło 10 par deblowych. Po rozgrywkach grupowych i półfinałowych do walki o pierwsze miejsce zakwalifikowały się pary: Tomasz Wanielista/Tomasz Węgłowski oraz Grzegorzczytaj więcej…

Wizyta przedstawicieli Gminy Pułtusk w mieście partnerskim Senica 1

W dniach 19-22 sierpnia 2022 r. przedstawiciele Gminy Pułtusk – Burmistrz Wojciech Gregorczyk,  Zastępca Burmistrza Mateusz Miłoszewski, Radny Rady Miejskiej Cezary Kordowski,  Kierownik Wydziału Budżetu i Finansów Lidia Dworecka,  Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jolanta Zygmuntowicz oraz Menadżer Kultury Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku Paulinaczytaj więcej…

Wystawa "Mój Beksiński" (plakat)

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku zaprasza na wystawę fotografii Romana Nadaja “Mój Beksiński”. Wystawę będzie można obejrzeć między 7 a 29 września br. w holu kina MCKiS w Pułtusku, ul. Plac Teatralny 4, od piątku do środy w godzinach otwarcia kina. Wydział Promocji, Kultury i Sportuczytaj więcej…

Oferta MCKiS w Pułtusku (plakat)

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku zaprasza do skorzystania z oferty artystycznej przygotowanej na nowy rok szkolny 2022/23. Zapisy w sekretariacie MCKiS, ul. Plac Teatralny 4 lub telefonicznie: 23 692 84 21. Zapraszamy ! Wydział Promocji, Kultury i Sportuczytaj więcej…

Wręczenie nominacji dyrektorskich i aktów nadania awansu zawodowego nauczycielom mianowanym 41

W poniedziałek 29 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Pułtusku odbyło się spotkanie dyrektorów placówek oświatowych, podczas którego Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk wręczył powierzenia stanowiska dyrektora na 5 lat szkolnych: Pani Hannie Chojnowskiej w Publicznej Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie, Pani Katarzynie Przewłockiej wczytaj więcej…

Zawody sportowo - pożarnicze jednostek OSP 16

W dniu 28 sierpnia 2022 r. na Stadionie Miejskim w Pułtusku odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Pułtusk. Zostały one zorganizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w  Pułtusku, Zarząd  Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w  Pułtusku przy udziale i pomocy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnejczytaj więcej…

Konkurs "Mazowieckie Barwy Wolontariatu" (plakat) 3

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił XII edycję Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Konkurs organizuje Województwo Mazowieckie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Celami tego Konkursu są: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw dążących do podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, aczytaj więcej…

Pomoc psychologiczna dla uchodźców (plakat)

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie oraz osoby im pomagające – np. wolontariusze i osoby goszczące uchodźców – mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Portal GrupaWsparcia.pl wraz z Fundacją ADRA Polska i Polskim Towarzystwem Logoterapii i Noo-Psychosomatyki (PTLiNPS) uruchomił HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl – platformę z całodobowym czatem oraz telefonem wsparcia, na których możnaczytaj więcej…

Turniej Sołectw (plakat) 2

Zapraszamy sołectwa Gminy Pułtusk do udziału w organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Turnieju Sołectw, który odbędzie się podczas gminnych Dożynek, 4 września 2022 r., o godz. 15:30. Wydział Promocji, Kultury i Sportuczytaj więcej…