życzenia z okazji święta policji od przewodniczącego Rady Miejskiej w Pułtusku i Burmistrza Miasta Pułtusk
Facebook
Facebook
YouTube

Szanowne Policjantki, Szanowni Policjanci, Pracownicy Policji

Święto Policji jest nie tylko doniosłym wydarzeniem, ale również okazją do wyrażenia słów uznania dla profesjonalnej i pełnej poświęcenia służby Policji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk.

„Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia” – słowa zaczerpnięte z roty ślubowania policyjnego skłaniają do refleksji nad misją Policji, która jest honorem, odpowiedzialną i niebezpieczną służbą. Bycie policjantem to nie tylko powód do dumy, ale także zobowiązanie do jeszcze bardziej wytężonej służby.

W tym szczególnym dniu mamy zaszczyt przekazać Państwu, w imieniu mieszkańców naszego regionu, Samorządu Gminy Pułtusk i swoim własnym, słowa najwyższego szacunku. Bardzo cieszą nas wszystkie sukcesy pułtuskich policjantów. To dzięki Państwa pracy możemy czuć się bezpiecznie. Policjanci potrafią odpowiedzialnie wypełniać najtrudniejsze nawet zadania, a niejednokrotnie muszą działać pod presją czasu i błyskawicznie podejmować decyzje, od których zależy życie i zdrowie ludzi.

Z okazji Święta Policji pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Policjantom i pracownikom Policji za trud i zaangażowanie oraz nieustanną służbę, która przyczynia się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Życzymy wielu zawodowych sukcesów, satysfakcji z powierzanych obowiązków służbowych oraz akceptacji i szacunku społecznego.

Rodzinom, bliskim funkcjonariuszy i pracowników Policji składamy najserdeczniejsze podziękowania za wyrozumiałość oraz wsparcie w wielu trudnych chwilach, które stanowią nieodzowny element Państwa służby. Wyrazy szacunku kierujemy także do wszystkich pracowników Policji oraz policyjnych emerytów i rencistów.

Gratulujemy przyznanych awansów i odznaczeń. Niech w Państwa dalszej służbie nie zabraknie społecznego szacunku oraz uznania.

Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz

życzenia z okazji święta policji od przewodniczącego Rady Miejskiej w Pułtusku i Burmistrza Miasta Pułtusk