Facebook
Facebook
YouTube

Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze i Pracownicy Państwowej Straży Pożarnej, Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych

Z okazji Dnia Strażaka, w imieniu Samorządu Gminy Pułtusk, przekazujemy najwyższe wyrazy uznania dla Państwa odwagi, ofiarności, odpowiedzialności oraz zaangażowania w niesienie pomocy potrzebującym. W myśl dewizy „w jedności siła” są Państwo przykładem niezwykłych umiejętności współdziałania i doskonałego zorganizowania.

Patronalne święto Strażaków, już po raz drugi, przypadło w okresie niezwykle trudnej próby –
w czasie  walki z pandemią koronawirusa COVID-19. Pokazali w niej Państwo swoją niezawodność, profesjonalizm  oraz poświęcenie, co przekłada się na stały wysoki poziom społecznego zaufania i życzliwości, jakimi darzeni są przedstawiciele ochotniczej i zawodowej straży pożarnej. 

Wyrażamy wdzięczność za Państwa codzienną służbę, za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów, za usuwanie skutków i niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, wypadków drogowych. Dziękujemy również za udział straży pożarnej
w życiu naszej społeczności – za działania kulturalno-oświatowe, wychowawcze,
za podejmowane akcje charytatywne, przedsięwzięcia integrujące mieszkańców, uświetnianie lokalnych uroczystości.

Wszystkim Funkcjonariuszkom, Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej, Druhnom i Druhom Ochotnikom życzymy dobrego zdrowia, szczęścia w życiu osobistym, satysfakcji z pełnionej służby oraz bezpiecznych powrotów z akcji. Niech patron Strażaków św. Florian zawsze czuwa nad Państwem i Państwa rodzinami.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku – Ireneusz Purgacz

Burmistrz Miasta Pułtusk – Wojciech Gregorczyk