Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Z okazji Dnia Strażaka,

składamy wszystkim  Druhnom i Druhom Gminy Pułtusk  oraz wszystkim Strażakom

najserdeczniejsze życzenia.

Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz niesienie pomocy potrzebującym

to działanie wpisane w codzienną strażacką służbę.

Życzymy aby ta trudna praca była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy,

a społeczne uznanie niech towarzyszy Wam w codziennej działalności.

  Prezes Zarządu Odd. Miejsko Gminnego Związku OSP RP w Pułtusku Andrzej Mitkowski