ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA SOŁTYSA 2
Facebook
Facebook
YouTube

Szanowne Panie i Szanowni Panowie Sołtysi sołectw Gminy Pułtusk

Sołtys to funkcja, która przypada w zaszczycie tylko prawdziwym liderom wiejskich społeczności. To osoba ciesząca się autorytetem, obdarzona szczególnymi cechami osobowości, której można zaufać i powierzyć wspólne losy.
Szanowni Państwo, z okazji Dnia Sołtysa składamy wszystkim gospodarzom sołectw Gminy Pułtusk najserdeczniejsze życzenia. Dziękujemy za pracę, jaką wykonują Państwo na rzecz swoich lokalnych wspólnot. Dzięki Państwa aktywności, poświęceniu i umiejętności integrowania społeczności są podejmowane i  skutecznie realizowane działania oraz inicjatywy poprawiające jakość życia na wsi i służące jej rozwojowi. Dziękując raz jeszcze za Państwa pomysły i zaangażowanie, życzymy wielu sukcesów w wykonywaniu tej funkcji.  Niech nagrodą za pełną oddania pracę będą zrozumienie, wdzięczność i wsparcie ze strony mieszkańców sołectw. Prosimy przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności i powodzenia we wszystkich Państwa inicjatywach i przedsięwzięciach.

Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz