Facebook
Facebook
YouTube

Szanowni Państwo

Dzień Pracownika Socjalnego jest okazją do przekazania wszystkim osobom związanym
z pomocą społeczną wyrazów szacunku i uznania za zaangażowanie w codzienną pracę na rzecz osób, rodzin i społeczności lokalnych, zmagających się z trudnościami i problemami, które często wydają się być nie do przezwyciężenia.

W imieniu Samorządu Gminy Pułtusk dziękujemy za Państwa zaangażowanie i wielkie serce wkładane w realizowanie szczególnego rodzaju powołania, do którego potrzeba niezwykłych ludzi, profesjonalistów działających z pasją i wielką wrażliwością na potrzeby innych. Pomoc społeczna jest nie tylko pracą, ale i misją, wypełnianą codziennie z wielką odpowiedzialnością za los podopiecznych. To nie tylko wspieranie osób chorych i niepełnosprawnych, ale również pomoc  w przezwyciężaniu kryzysów ubogim, bezrobotnym czy bezdomnym. To służba na rzecz drugiego człowieka, za którą w tym szczególnym dniu składamy Państwu serdeczne podziękowania.

Życzymy wielu sukcesów zawodowych, wytrwałości w obliczu nowych wyzwań oraz satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku. Niech Państwa pracy zawsze towarzyszy wdzięczność podopiecznych, a także osobista satysfakcja z pełnienia szlachetnej i potrzebnej służby. Składamy Państwu najlepsze i najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości oraz optymizmu, bo – jak niegdyś powiedział Lewis Carroll – „To, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić”.

Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz