Zawiadomienie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pułtusku
Facebook
Facebook
YouTube

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 9 ust. 5 Statutu Gminy Pułtusk, na wniosek grupy radnych z dnia 13 maja 2024 r., zwołuję
w dniu 16 maja 2024 r. o godz. 14.00 nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Pułtusku.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady.

Przebieg sesji transmitowany będzie na kanale Gminy Pułtusk (portal transmisjaobrad.info).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Pułtusku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
  w Pułtusku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej
  i Budownictwa Rady Miejskiej w Pułtusku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej
  w Pułtusku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej Rady Miejskiej
  w Pułtusku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pułtusku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków
  i Petycji Rady Miejskiej w Pułtusku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Pułtusku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej
  i Budownictwa Rady Miejskiej w Pułtusku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej
  w Pułtusku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Regionalnej Rady Miejskiej w Pułtusku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
  w Pułtusku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków
  i Petycji Rady Miejskiej w Pułtusku.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Łukasz Skarżyński