V edycja Powiatowego Festiwalu Lektur Szkolnych 36
Facebook
Facebook
YouTube

“Godzina czytania jest godziną skradzioną z raju”- słowa Thomasa Whartona stanowiły motto przewodnie V edycji Powiatowego Festiwalu Lektur Szkolnych “Magia Książki”, która odbyła się 6 czerwca 2024 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku. Honorowy patronat nad wydarzeniem, którego celem jest rozwijanie pasji czytelniczych i popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, objęli: Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Burmistrz Miasta Pułtusk.

Do konkursu zgłosili uczniowie z 8 szkół podstawowych z terenu powiatu pułtuskiego:

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku, Zespołu Szkół Nr 2 w Pułtusku z Oddziałami Integracyjnymi , Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im.T.Kościuszki w Pułtusku, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku, Szkoły Podstawowej Im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym, Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem – Filii w Gródku Rządowym, Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie, Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach.

Podczas wydarzenia uczniowie zmierzyli się w konkursach Pięknego Czytania i w Konkursie – Scenka z Lektury Szkolnej – „Książki, które nas łączą”. Ogłoszono również wyniki wcześniej przeprowadzonego  w ramach Festiwalu Konkursu Plastycznego “Twórca Plakatu”.

Poniżej przedstawiamy wyniki laureatów konkursu :

Kategoria klasy I-III:
Konkurs Plastyczny „Moja ulubiona scena z lektury”

I miejsce – Paweł Zdunek SP w Pobyłkowie Dużym
II miejsce – Milena Waloch PSP 4 w Pułtusku
III miejsce – Gabriela Kazimierczak PSP 1 w Pułtusku
Wyróżnienie – Hanna Dzierżanowska PSP 1 w Pułtusku
Wyróżnienie – Amelia Wojtaszek PSP 4 w Pułtusku

Konkurs Pięknego Czytania „Książki, które nas łączą”

I miejsce – Daria Pawłowska PSP 4 w Pułtusku
II miejsce – Olga Chmielewska PSP 2 w Pułtusku
III miejsce – Lena Pichor SP w Pobyłkowie Dużym

Kategoria klasy IV – VI:
Konkurs Plastyczny “Twórca Plakatu”

I miejsce – Julia Romanowska PSP 4 w Pułtusku
II miejsce – Barbara Bachora PSP 4 w Pułtusku
III miejsce – Piotr Kowalczyk ZPO w Obrytem – Filia w Gródku Rządowym
Wyróżnienie – Izabela Falba ZPO w Obrytem – Filia w Gródku Rządowym
Wyróżnienie – Bartłomiej Merda SP w Pobyłkowie Dużym

Konkurs – Scenka z Lektury Szkolnej – „Książki, które nas łączą”

I miejsce – PSP 2 w Pułtusku

Kategoria klasy VII – VIII:

Konkurs Plastyczny “Twórca Plakatu”

I miejsce – Maja Karolak PSP 4 w Pułtusku
II miejsce – Marcelina Pietruszczak SSP w Gzach
III miejsce – Damian Falba ZPO w Obrytem
Wyróżnienie – Vladimir Garai PSP 4 w Pułtusku
Wyróżnienie – Julia Puławska ZPO w Obrytem

Konkurs – Scenka z Lektury Szkolnej – „Książki, które nas łączą”

I miejsce – PSP 4 w Pułtusku
II miejsce – PSP w Płocochowie III SSP w Gzach

W Festiwalu uczestniczyli również uczniowie ze szkoły w Bagharii na Sycylii, którzy przebywają w naszym mieście w ramach (ERASMUS) i 4 czerwca złożyli wizytę w Urzędzie Miejskim w Pułtusku. Uczestnicy “Międzynarodowego Programu Mobilności: Gamifikacja w uczeniu się i nauczaniu”, czytali fragmenty książki z serii „Harry Potter” w języku angielskim. Goście otrzymali upominki od Burmistrza Miasta Pułtusk, „Pułtuskiej Gazety Powiatowej “ oraz z Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie.
Wydarzenie uświetniły występy artystyczne uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4
z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku “Jestem twoją bajką”.

Inf.: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 m. Ireny Szewińskiej w Pułtusku,
Zdjęcia: Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Pułtusk News