II Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Pułtusku 1
Facebook
Facebook
YouTube

W czwartek, 23 maja 2024 r., Rada Miejska w Pułtusku kontynuowała obrady po przerwie zarządzonej 16 maja br. Podczas II nadzwyczajnej Sesji Radni podjęli decyzję o powołaniu Stałych Komisji Rady Miejskiej, wyborze ich przewodniczących i ustaleniu ich składu osobowego.

Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów został radny Andrzej Kwiatkowski.

Przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa został radny Maciej Kudrel.

Przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej została radna Beata Kowalska.

Przewodniczącym Komisji Polityki Regionalnej został radny Jakub Tomaszewski.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Adam Ciskowski.

Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został radny Adam Prewęcki.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku