Pomoc Ukrainie (2)
Facebook
Facebook
YouTube

Dzięki sprawnej organizacji pracy i zaangażowaniu pracowników Urzędu Miejskiego w Pułtusku, a w szczególności Wydziału Spraw Obywatelskich, od środy 16 marca do soboty 19 marca włącznie, nadano numery PESEL już 220 uchodźcom.

Podsumowując dotychczasowe działania Gminy Pułtusk na rzecz pomocy świadczonej obywatelom Ukrainy, przypominamy, że od środy 16 marca br., w budynku gminnego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pułtusku przy ul. Rynek 13 funkcjonuje PUNKT INFORMACYJNY O POMOCY UCHODŹCOM Z UKRAINY, w którym wcześniej umówione osoby otrzymują wszechstronną pomoc w przygotowaniu dokumentów i wniosków o nadanie numeru PESEL, w tym bezpłatnie wykonaną fotografię. Tego samego dnia w Wydziale Spraw Obywatelskich wnioski są weryfikowane, uzupełniane i wprowadzane do systemu informatycznego, po czym wydawane jest powiadomienie ws. nadania numeru PESEL. Dzięki sprawnej organizacji pracy i zaangażowaniu pracowników Urzędu Miejskiego w Pułtusku, a w szczególności Wydziału Spraw Obywatelskich, od środy 16 marca do soboty 19 marca włącznie, nadano numery PESEL już 220 uchodźcom.
Po nadaniu numeru PESEL obywatele Ukrainy ponownie zgłaszają się do PUNKTU INFORMACYJNEGO, gdzie od pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymują pełną wiedzę i pomoc w wypełnieniu wniosku o przyznanie świadczeń jednorazowych, socjalnych i rodzinnych, jakie im aktualnie przysługują.
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku dokonują rejestracji osób bezrobotnych, informują o przepisach dotyczących zatrudnienia w Polsce oraz o aktualnych ofertach pracy.
Tu można również otrzymać wszelkie niezbędne wiadomości oraz formularze dotyczące składania wniosków o świadczenia pieniężne przez osoby, które zapewniają obywatelom Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie.
Ponadto przypominamy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej publikuje i aktualizuje komunikaty dotyczące najpilniejszych potrzeb rzeczowych niezbędnych przebywającym w nasze gminie uchodźcom, organizuje zbiórkę i systematycznie przekazuje te dary potrzebującym.
W marcu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 wydawane były obiady dla uchodźców przybywających do Pułtusku, z których codziennie korzystało około 100 osób.
W gminie Pułtusk przyjęto dotychczas do szkół podstawowych 106 uczniów oraz 24 dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a 16 do przedszkoli niepublicznych.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku