PROGRAM RODZINA 3 +

PROGRAM RODZINA 3+

Gmina Pułtusk realizuje Program Rodzina 3+ zgodnie z Uchwałą nr XXX/247/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 września 2016 r. z późn. zm. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk. Celem Programu jest umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji i kondycji rodziny wielodzietnej.

Uchwała nr XLIV/338/2014  Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk.

PREZENTACJA PROGRAMU 3 PLUS - KLIKNIJ ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ
wniosek o wydanie karty rodzina 3 plus
Wzór karty 3 plus
Wzór KART RODZINA 3+

Informacje dla Partnerów Programu

Partnerem Programu Rodzina 3+ może zostać podmiot (sklep, firma usługowa, przedsiębiorstwo) przystępujący do realizacji Programu.

  • udział w Programie jest dobrowolny
  • tytuł partnera otrzymuje podmiot wspierający Program Rodzina 3+
  • wielkość i rodzaj wsparcia każdy partner określa indywidualnie

Korzyści związane z udziałem w Programie:

1. Program kreuje pozytywny wizerunek firmy
2. Pozwala na pozyskiwanie nowych klientów i budowania z nimi trwalszej więzi
3. Zapewnia dodatkową możliwość promocji:
a) Realizator zapewnia obszerną reklamę na stronie www.pultusk.pl w zakładce Rodzina 3+
b) Realizator zapewnia reklamę w materiałach propagujących Program w prasie lokalnej
4. Uczestnik programu otrzymuje tytułu PARTNERA PROGRAMU RODZINA 3+ oraz możliwość wykorzystania oznakowania programu we własnych materiałach reklamowych

Podmiot zainteresowany udziałem w Programie Rodzina 3+ zobligowany jest do:

1. Wypełnienia i złożenia w Urzędzie Miejskim w Pułtusku formularza zgłoszeniowego zawierającego proponowane przez niego formy wsparcia programu.
2. Podpisania porozumienia z realizatorem programu (Gmina Pułtusk).
3. Oznakowanie siedziby (firmy, instytucji itp.) specjalną naklejką PARTNERA PROGRAMU RODZINA 3+

Formularz zgłoszeniowo/aktualizacyjny jest skierowany do właścicieli i dyrektorów pułtuskich sklepów, firm usługowych, przedsiębiorstw. W formularzu tym określicie Państwo między innymi wielkość proponowanych zniżek, zakres towarów i usług nimi objętych i okres udziału w programie. Pracownicy samorządu dostarczą Państwu porozumienie dotyczące partnerstwa w programie, przygotowane na podstawie danych zawartych w formularzu akcesyjnym oraz materiały do oznakowania miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Informacje o udziale w programie będą Państwo mogli zamieszczać we wszelkich wydawanych przez siebie nośnikach reklamowych i stronach internetowych. Również w materiałach informacyjnych dotyczących programu, jak i na stronie internetowej www.pultusk.pl, znajdzie się informacja o Państwa udziale w programie i rodzaju udzielanych zniżek.

PLIKI DO POBRANIA: