Facebook
Facebook
YouTube

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Pułtusk, którzy udostępniając lokal mieszkalny, udzielają pomocy uchodźcom z Ukrainy, o osobiste lub telefonicznie zgłoszenie się, w celu rejestracji osób narodowości ukraińskiej, którym niezbędne będzie zapewnienie dalszej pomocy socjalno-bytowej.

Powyższe informacje prosimy przekazywać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 :
Urząd Miejski w Pułtusku
ul. Staszica 35 (pokój 104)
06-100 Pułtusk
tel. 23 306 72 42