Facebook
Facebook
YouTube

OGŁOSZENIE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku
zaprasza
obywateli Ukrainy zainteresowanych skorzystaniem z pomocy psychologicznej do niżej
wymienionych punktów konsultacji:
● Dom Polonii w Pułtusku, ul. Szkolna 11
wtorek w godzinach 16.30 – 18.30,
czwartek w godzinach 16.30 – 18.30.
● Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pułtusku, ul. Rynek 13
środa w godzinach 16.00 – 19.00.
● Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1
sobota w godzinach 10.00 – 13.00.

Oголошення
Муніципальний центр соціальної допомоги в Пултуску
запрошує
Громадяни України, які бажають скористатися психологічною допомогою до таких
консультаційних пунктів:
● Будиноку Полонії в Пултуску, вул. Школьна,11
Вівторок з 16.30 до 18.30,
Четвер з 16:30 до 18:30.
● Центр культурної спадщини в Пултуску, вул. Ринок,13
Середа з 16:00 до 19:00.
● Муніципальний центр соціальної допомоги в Пултуску, вул. 13-й Піхотний полк,1
Субота з 10.00 до 13.00.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku