Ogłoszenie MOPS dla obywateli Ukrainy 4
Facebook
Facebook
YouTube

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku
informuje, iż od dnia 1 czerwca 2022 r.
pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy
będzie udzielana w punkcie konsultacyjnym:

Dom Polonii w Pułtusku, ul. Szkolna 11

wtorek w godz. 1630 – 1830,
czwartek w godz. 1630 – 1830.

***

Муніципальний центр соціальної допомоги в Пултуську
повідомляє, що з 01. 06. 2022 року
психологічна допомога громадянам України
буде надано в консультаційному пункті:

Будиноку Полонії в Пултуску, вул. Школьна, 11

вівторок з 16.30 до 18.30,
четвер з 16.30 до 18.30.