Odbiór inwestycji w miejscowości Kokoszka 2
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

19 października br. (w środę) Gmina Pułtusk dokonała odbioru technicznego inwestycji realizowanej pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Kokoszka w Gminie Pułtusk”, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej mineralno-bitumicznej na powierzchni 3.815 m2 o długości 763 m.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 808.214,55 zł. Wysokość dofinansowania w ramach programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z budżetu Województwa Mazowieckiego opiewał na 284.000,00 zł. Wkład własny Gminy Pułtusk – 524.214,55 .
Wykonawcą robót drogowych była firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, z siedzibą w Kacicach 76, 06-100 Pułtusk.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku