Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ulicy Rejenta w Pułtusku 7
Facebook
Facebook
YouTube

26 października (w środę) odbył się  odbiór końcowy zadania  inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ulicy Rejenta w Pułtusku”, polegającej na wykonaniu sieci wodociągowej o długości 124 m.b. i sieci kanalizacji sanitarnej o długości 136 m.b.
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ma na celu  doprowadzeniu wody do, i odprowadzenie ścieków z, najnowszego zachodniego osiedla mieszkaniowego domów wielorodzinnych w tym rejonie.
Wykonawcą robót była firma STING Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Koszt całkowity zadania wynosi 464.000,00 zł, w tym wodociąg 155.000,00 zł i kanalizacja 309.000.00 zł.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku