Przebudowa placu Piłsudskiego 13
Facebook
Facebook
YouTube

Lipcowe upały raczej nikomu nie przeszkadzają w realizacji projektu w ramach III etapu „Stref zieleni i rekreacji w Pułtusku”.
Przypomnijmy, że cały ten teren będzie uporządkowany i zostanie na nim wprowadzony nowy układ komunikacyjny pieszych alei. Układ ten, jak również zaplanowane do wykonania pergole, będą nawiązywały do rytmu dawnych podziałów działek i ich historycznej zabudowy. Pergole pełnić mają funkcję stelażu dla roślin pnących oraz organizacji czasowych plenerowych ekspozycji wystaw, jak również prezentacji miast partnerskich Pułtuska.
Projekt zakłada rewaloryzację przestrzeni publicznej całości skweru z zachowaniem już istniejącej zieleni.
Nowe elementy placu zabaw swoim charakterem będą odpowiadały historycznej tkance zabytkowego centrum miasta, a będą to głównie drewniane urządzenia zabawowe osadzone na bezpiecznej nawierzchni, tj. na naturalnej korze i macie gumowej przerośniętej trawą zgodnie z ogólnie obowiązującym trendem ekologicznym.
Wykonane zostaną również nowe bezpieczne nawierzchnie z wykorzystaniem odpowiednich materiałów.
Przewiduje się instalację znaku przestrzennego symbolicznie upamiętniającego historyczną zabudowę południowej pierzei ulicy Kotlarskiej z przedwojenną synagogą. Przewidziano bowiem aranżację terenu zielonego w zarysie cienia, jaki niegdyś rzucały w tym miejscu zabudowania, których w znacznej mierze już dzisiaj nie ma.


Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku