Plakat dot. Projektu MPA. Treść plakatu: na górze loga: Fundusze Europejskie oraz Dofinansowane przez Unię Europejską poniżej napis: Gmina Pułtusk realizuje projekt Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pułtusk Dofinansowanie projektu z UE: 227 898,51 PLN www.mapadotacji.gov.pl
Facebook
Facebook
YouTube

Tytuł projektu:Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pułtusk”.

Dofinansowanie projektu z UE: 227 898,51 PLN

Celem głównym projektu jest wspieranie mitygacji i adaptacji do zmian klimatu na obszarze miasta Pułtusk.

Projekt realizowany jest latach 2024-2026 w podziale na dwa zadania bezpośrednie:

  • opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji dla miasta Pułtusk.
  • przeprowadzenie działań partycypacji społecznej oraz budowania świadomości

społecznej w zakresie adaptacji do zmian klimatu: kampanie informacyjno-promocyjne, warsztaty, szkolenia, konkursy, publikacje, ulotki, foldery.

Umowa o dofinansowanie nr FENX.02.04-IW.01-0005/23

Wynikiem realizacji projektu będzie opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pułtusk oraz wsparcie miasta Pułtusk w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

Wartość Projektu:     289 542,00 PLN

Wysokość dofinansowania z UE:  289 542,00 PLN

Wysokość wkładu własnego: 61 643,49 PLN

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych