KOŚCIÓŁ ŚWIĘTYCH PIOTRA I PAWŁA

Kościół świętych Piotra i Pawła
Kościół świętych Piotra i Pawła w Pułtusku

Kościół świętych Piotra i Pawła, kościół pojezuicki, pobenedyktyński. Budowę ukończono w 1570 r. Rozbudowano go w 1583 r., a po kolejnym pożarze miasta w 1646 r. przystąpiono do budowy nowej, obszernej, trójnawowej, do dziś istniejącej świątyni.

Prace trwały dość długo: wieże ukończono dopiero w początkach XVIII w.; w 1718 r. odbyła się konsekracja.

Kościół spłonął wraz z prawie całym wyposażeniem podczas pożaru miasta w 1875 r., wówczas runęło sklepienie.

Kościół odbudowano w latach 1875-1880. przed pożarem, oprócz barokowego ołtarza głównego, w skład wyposażenia wchodziło 10 ołtarzy bocznych, poświęconych świętym czczonym przez jezuitów i kilkadziesiąt obrazów zdobiących ściany.

W 1880 r. dach pokryto blachą, zakupiono dzwony, ołtarze i ławki.

Adres: ul. Piotra. Skargi 4A.